JS Fuck

JS Fuck je někdy řazen k ezoterickýcm programovacím jazykům, jako např.: BrainFuck, ale v případě JS FUcku se nejedná o nový jazyk, ale jen o dosti zvláštní způsob, jak psát v JavaScriptu. Všechny použité konstrukce JS Fucku jsou dostupnými příkazy JavaScriptu, jen jich je omezené množství a jsou, řekněme, velmi zvláštní. Pojdmě se na ně […]

Český Tuňák

This is a non-conflict anonymous function with plenty of pre-defined parameters. (function(P,r,a,v,Y, C,e,s,k,y, T,u,n,A,K){ return !0; })();  

Sending HIT

Trackovací pixel, hit, beacon, tečka, event, signál. Kolik takových ještě znáte? A jak takový hit zkonstruovat a odeslat? To se dozvíme v tomto článku. Varování: článek není pro másla!